ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภานุมาศ หลุ่งเป้า
ตำแหน่ง : พี่เลี้ยง
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:22  อ่าน 223 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นายต้อม จันทร์งาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:17  อ่าน 270 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีภูเบศวร์ วุฒิกมลชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:09  อ่าน 195 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ชื่ออาจารย์ : นางศรีสุวรรณ กุลสิงห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:08  อ่าน 236 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นายศักดิ์สุธี ประวัติตานนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,09:09  อ่าน 252 ครั้ง
รายละเอียด..