ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุวันนา นาโส
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:21   อ่าน 191 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวิษณุ มาหยั่น
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:21   อ่าน 214 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกชกร เข็มทอง
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:20   อ่าน 212 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนกฤต ธนโสม
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:16   อ่าน 224 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น
ชื่อนักเรียน : เด็กชายจิระพงศ์ เวทย์เงิน
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:15   อ่าน 207 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกฤตภาส สีแดง
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:15   อ่าน 199 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเจตนิพัทธ์ สิทธิธรรม
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:11   อ่าน 220 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสมานมิตร วักจันทร์
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,13:09   อ่าน 389 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันประกวดขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอัญฑิกา แซ่ตั้ง
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,09:29   อ่าน 229 ครั้ง