กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายศักดิ์สุธี ประวัติตานนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0820104659