กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ว่าที่ร้อยตรีสุนทร หินจีน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0810046949

นายปัณณ์วิชญ์ แนวสูง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0845289195