คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางบุษรา วิทยวงศาโรจน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 0890981575

นางแสงจันทร์ ธรรมทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 0899653540

นางวิจิตร คำไกร
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0892210784