ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมลเดล
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563  โรงเรียนบ้านวังดินสอ ร่วมกับ คณะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดปราจีนบุรี นำโดย พ.อ. สุรวิชญ์  แดงจันทร์ รอง ผอ.รมน.จ.ปจ. ประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์โคกหนองนาโมเดล บันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง  นางสุนันทา  มีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และครูนักเรียนที่มาศึกษาดูงาน เพื่อเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมในฐานการเรียนรู้บันได 9 ขั้น ตามแนวทางศาสตร์พระราชาเน้นการเริ่มต้นที่การทำเพื่อพอกิน พอใช้ พออยู่ และพอร่มเย็น ในโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2563,09:57   อ่าน 432 ครั้ง