ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านวังดินสอ  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 เดือนสิงหาคม 2510   โดยนายชูศักดิ์  วงศ์จันทรา  ประธานกลุ่มหมู่บ้านกุง (ตำบลวังตะเคียน) ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอกบินทร์บุรี ได้มาดำเนินการเร่งรัด จัดสถานที่และอุปกรณ์ต่่างๆ เพื่อเปิดเป็นโรงเรียนประชาบาล  ดำเนินการ  ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2510 จนถึงวันเปิดโรงเรียน  โดยตั้งชื่อว่า "โรงเรียนบ้านวังดินสอ"  ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านวังดินสอ มีอาคารเรีนทั้งหมด 5 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง อารคารอเนกประสงค์ 1 หลัง สุขา 4 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง