ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารทับทิมสยาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 1,912,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พลอยมรกต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 220,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โกเมนเอก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 1,912,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บุษราคัม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 195,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เพชรไพลิน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 2,735,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 68,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องพยาบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 38,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู ดาวเรือง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 55,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู.
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 65,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 80,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 40,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 100,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 16,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 70,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 229,500.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 163,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 799997
เพิ่มเติม..